سامانه يكپارچه بودجه در راستای اجرای ماده 46 قانون برنامه توسعه پنجم كشور مبني بر بسط دولت الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكي
در حوزه مالي‌ شهرداريها و دهياريها ایجاد گردیده است كه بخشي از آن اجرای الکترونیکی ثبت بودجه شهرداريها و دهياريهاي كشور مي باشد.
تمامي شهرداريها ، دهياريها ، بخشداريها و استانداريهاي كشور می توانند در این سامانه اقدام به ثبت نام نموده و به تناسب سطح دسترسي ،
امكان ثبت يا مشاهده بودجه سالانه اعم از بودجه مصوب ، تفريغ بودجه يا اصلاحيه و متمم بودجه را خواهند داشت.
کاربر گرامی! پیشنهاد میگردد، به منظور استفاده بهینه و کسب بهترین
حالت صفحه نمایش از مرورگرهای Firefox و یا Internet Explorer
نسخه 8 به بعد استفاده نمایید

دانلود Firefox
دانلود Internet Explorer 8